Identitat visual de La Nau

Logo
La Nau Studio
2023

Creació d’un logotip per a un estudi de fotografia i vídeo a prop de Barcelona. Es crearà un sistema modular a partir dels triangles formats per les bigues que identifiquen els locals. El sistema permetrà articular tota la imatge del lloc i la seva comunicació.