Il·lustracions editorials

Editorial
Projecte personal
2021

Creació d’una col·lecció de dibuixos geomètrics. L’objectiu és desenvolupar un estil únic per representar les personalitats públiques de manera diferent, original i plena de caràcter.