Informes de Metropolis

Editorial
Metropolis
2022

Creació d’una col·lecció de informes per al grup Metropolis. A través d’un sistema geomètric, s’intentarà articular diferents temes socials i ecològics. Cada informe tindrà els seus colors i el disseny s’adaptarà a cada necessitat, respectant certes normes de la col·lecció.